August 31, 2022
NK Galan

TEINT Skapar produkter med mångfald i fokus

NK Galans Innovationspris är en hyllning till den som vågar tänka utanför boxen – och i årets pristagares fall handlar det om att utmana det vi tar för givet. I framtiden är det förhoppningsvis inte en innovation att skapa en produkt som går mot strömmen genom att aktivt verka för inkludering, men det är genom initiativ som hudfärgade plåster designade med mångfald och hållbarhet i fokus som banar vägen för en framtid där våra olikheter är en tillgång och något att fira.”

Read On NK Galan