October 18, 2023
Ruter Dam

För kvinnliga ledare & chefer inom svenskt näringsliv

Ruter Dams mål är fler kvinnliga chefer på hög nivå i stora företag. Ledord de står för är Affärsmässighet, Kvalitet och Resultat. 

Ruter Dam har funnits i över 35 år och 1500 kvinnliga chefer har genomgått det 1-åriga chefsutvecklings- och mentorprogrammet. Många återfinns idag på höga positioner i svenskt näringsliv. Programmet är unikt och med ett stort affärsfokus.

Nebe Almayahi hade den äran att presentera TEINT för deltagarna i detta program. I sin presentation lyfte hon fram att ansträngningarna för att främja jämställdhet inte bara bör fokusera på att öka mångfalden i lednings-positioner, utan också på att säkerställa inkluderingen av olika perspektiv och kompetenser inom företagsledningen.

Read On Ruter Dam